دایره المعارف اسلام پدیا » وقف
منوی اصلی

وقف

تعریف وقف اهمیت و جایگاه وقف پیشینه وقف وقف در ادیان گذشته و قف در مذاهب اسلامی وقف در قرآن وقف در احادیث ارکان وقف انواع وقف شرایط وقف تغییر کاربری در وقف وقف مال دیگران رجوع واقف از وقف ادخال و اخراج در وقف تصرف در زمین موقوفه احکام وقف آثار وقف تعریف وقف […]

ادامه مطلب

تصرف در زمین موقوفه

  تصرف در زمین موقوفه در مواردی که زمینی وقف شده که محصولش برای امام معصوم (ع) هزینه شود و هم اکنون آن زمین محصولی ندارد ، این پرسش ها مطرح می شود : آیا می توان در این زمین تصرف کرد و ساختمانی جهت سکونت در آن ساخت؟ آیا باید به اندازۀ محصول، پولی […]

ادامه مطلب

وقف مال دیگران

  وقف مال دیگران وقف در صورتی درست است که واقف، مالک مالی که می خواهد وقف کند باشد.[۱] در نتیجه وقف اموالی که به زور و فریب و ناحق از دیگران گرفته شده باشد، باطل است و وقف کننده ضامن آن اموال است و حق الناس بر عهده او می باشد. به عبارت دیگر […]

ادامه مطلب

تغییر کاربری در وقف

تغییر کاربری در وقف نوعاً هر واقفی در وقف خود نیتی خیرخواهانه دارد که با توجه به زمان و مکان، شیوۀ رسیدن به آن نیت خویش را نیز مشخص می کند، امّا همواره این امکان وجود دارد که شیوۀ موجود در وقف و یا حتی مصرف تعیین شده برای آن، دیگر امری پسندیده، عرفی و […]

ادامه مطلب

تعریف وقف

تعریف وقف وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن است.[۱] و در اصطلاح فقهی، نگهداشتن و حبس کردن عین ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا. برخی از فقها می گویند وقف حبس عین است بر ملک خدا. وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و تسبیل منافع […]

ادامه مطلب