دایره المعارف اسلام پدیا » وقت
منوی اصلی

دعا

مفهوم دعا دعا و مقام رضا دعا و تلاش و کوشش چگونگی تشخیص مصلحت در دعا نیاز به دعا با وجود قرآن اعتبار قرآن و دعاها و احادیث نقش دعا و تربت امام حسین)ع (در شفا سریع الاجابه ترین دعاها دعا و تلاش در انتخاب همسر اهل سنت و خواندن دعاهای شیعیان فلسفه دعا حکمت […]

ادامه مطلب

زمان دعای صباح

در بارۀ دعای عهد در روایات چنین آمده است:” هرکس چهل صبح این دعا را بخواند از یاران امام قائم (عج) محسوب خواهد شد و… “.[۱] این دعا باید صبح خوانده شود و بهترین وقت آن بعد از نماز صبح  است و صبح به لحاظ فقهی از طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید محسوب می‌شود، […]

ادامه مطلب

دعای عهد

دعای عهد از دعاهایی است که خواندن آن مستحب است. در بارۀ دعای عهد در روایات چنین آمده که هرکس چهل صبح این دعا را بخواند از یاران امام قائم (عج) محسوب خواهد شد و…[۱] این دعا باید صبح خوانده شود و بهترین وقت آن بعد از نماز صبح  است و صبح به لحاظ فقهی […]

ادامه مطلب