دایره المعارف اسلام پدیا » وصیتنامه
منوی اصلی

وصیت

معنای وصیت و وصی اهمیت و جایگاه وصیت در اسلام پیشینه وصیت وصیت در ادیان گذشته وصیت در مذاهب اسلامی وصیت در قرآن وصیت در احادیث ارکان وصیت انواع وصیت شرایط و احکام وصیت برخی از شرایط وصیت تقدم وصیت یا ارث تکرار در وصیت و ما زاد بر ثلث مال آثار وصیت معنای وصیت […]

ادامه مطلب

برخی از شرایط وصیت

هر چند نوشتن و مکتوب کردن وصیت، کاری بسیار خوب و پسندیده است، اما لازم نیست وصیت کتبی و به صورت نوشته باشد، بلکه میزان، حصول اطمینان به وصیّت است. اگر وصیتی که اطمینان به صدور آن باشد، و دارای شرایط زیر باشد، عمل به آن واجب است: الف: عملی باشد که غرض عقلائی بر […]

ادامه مطلب