دایره المعارف اسلام پدیا » وحدت در فلسفه
منوی اصلی

وحدت و کثرت در فلسفه

واحد و کثیر دو مفهوم هستند که قسیم یکدیگر و از اقسام موجود می‌باشند. این دو، از مفاهیم عامه‌ای هستند که چون مساوی با مفهوم وجود هستند، تصورشان ضروری است و از تعریف بی نیازند.[۱] البته عده‌ای از فلاسفه معتقدند که مفهوم واحد، نزد عقل و مفهوم کثیر، نزد خیال اعرف است. پس هر کدام […]

ادامه مطلب