دایره المعارف اسلام پدیا » وجود مساجد در میدان های جنگ
منوی اصلی

مسجد در میدان نبرد

اهتمام خاص پیامبر اکرم (ص) و یاران آن حضرت نسبت به مسجد، تا بدانجا بود که مسلمانان در میدان های جنگ هم خود را از مسجد بی نیاز نمی دانستند. سپاهیان اسلام در اردوگاه های خود، به ساختن مسجد می پرداختند و بدین سان از فضیلت نمازگزاردن در مسجد بهره­مند می شدند. کثرت مساجدی که […]

ادامه مطلب