searchicon
هم نوا شدن کوهها و پرندگان با داوود نبی

هم نوا شدن کوهها و پرندگان با داوود نبی

کرامات و معجزات حضرت داوود (علیه السلام)
شخصیت‌هایی که به عنوان رهبر جامعه از سوی خداوند تعیین می شوند، باید علم کافی و سند روشنی برای ارتباط خود با خدا ارائه دهند تا بتوانند مأموریت هدایت مردم را عهده دار شوند. حضرت داوود (علیه السلام) نیز از زمره این رهبران الهی است.… اطلاعات بیشتر