searchicon
هم خوانی

هم خوانی

احکام قرآن
ثواب قرائت سوره های قرآن قرائت و تلاوت تمام سوره های قرآن آثار دنیوی و اخروی بی شماری دارد و برای هر کدام از سوره های قرآن فضائل زیادی بیان شده است. البته به این نکته باید توجه داشت که قرآن برنامه زندگی و کتاب… اطلاعات بیشتر
سکوت در موقع تلاوت قرآن
قرآن مجید یکی از آداب قرائت قرآن را چنین بیان فرموده است: ” و هنگامى كه قرآن خوانده شود، گوش فرا دهيد و خاموش باشيد شايد مشمول رحمت خدا شويد!”[1] بعضى از مفسران با توجه به جملۀ “ابن عباس” در مورد شأن نزول این آیه… اطلاعات بیشتر