دایره المعارف اسلام پدیا » همسر یا همسران ابراهیم خلیل‏، ساره، هاجر، قطورا دختر یقطن کنعانی، قنطورا، حجور دختر ارهير
منوی اصلی

همسر یا همسران ابراهیم خلیل (علیه السلام)

بر اساس آنچه که برخی از مورخان ذکر نموده اند، حضرت ابراهیم (علیه السلام) در طول حیات خود چهار همسر به نام های «ساره»، «هاجر»؛ (هاجر قبل از همسری با آن حضرت، کنیز ساره بود)، و در پی رحلت ساره و هاجر، «قطورا دختر یقطن کنعانی یا قنطورا» و «حجون دختر ارهیر» را اختیار نمود.[۱] […]

ادامه مطلب