دایره المعارف اسلام پدیا » همسر زید بن موسی بن جعفر
منوی اصلی