دایره المعارف اسلام پدیا » همسایگان استان قم
منوی اصلی

وضعیت اقلیمی قم

اقلیم به بخشی از زمین گفته می شود.[۱] البته در لغت نامه دهخدا به طور مفصل در مورد معنای اقلیم بحث شده است. اما در این جا منظور از وضعیت اقلیمی قم؛ ‏بیان ویژگی های آب و هوایی آن و همچنین مشخص نمودن موقعیت این مکان نسبت به مکان های همجوار است. [۱]. دهخدا، علی […]

ادامه مطلب