دایره المعارف اسلام پدیا » همجنس بازی
منوی اصلی

لواط

مفهوم شناسی لواط فلسفه حرمت لواط لواط در قرآن لواط در احادیث حکم لواط در مذهب شیعه لواط با برادر همسر قبل از ازدواج لواط با برادر همسر بعد از ازدواج لواط با مرد میّت‌ نماز و عرق جنب از حرام راه های اثبات لواط حد لواط کننده و لواط دهنده در مذهب شیعه حد […]

ادامه مطلب