دایره المعارف اسلام پدیا » هرمنوتیک
منوی اصلی

مسایل علم کلام جدید

چکیده مقاله مسایل علم کلام جدید مفاهیم و کلیات علم کلام جدید مسایل علم کلام جدید دین پژوهی تعریف دین گونه شناسی تعاریف دین منشأ دین دیدگاه های خداباورانه نیاز بشر به دین دلایل نیازمندی بشر به دین قلمرو دین زبان دین زبان وحی زبان بشری و اوصاف الهی عرفی شدن دین عقلانی شدن دین […]

ادامه مطلب

هرمنوتیک

مفهوم شناسی هرمنوتیک پیشینه هرمنوتیک اقسام هرمنوتیک هرمنوتیک کلاسیک(سنتی) هرمنوتیک رمانتیک دیدگاه شلایرماخر پیرامون هرمنوتیک دیدگاه دیلتای پیرامون هرمنوتیک هرمنوتیک فلسفی دیدگاه هایدگر پیرامون هرمنوتیک دیدگاه گادامر پیرامون هرمنوتیک ملاحظاتى بر نظریۀ گادامر عوامل پیدایی و زایش هرمنوتیک عوامل پیدایش هرمنوتیک در غرب عوامل ورود هرمنوتیک به جهان اسلام ادلۀ قائلین به هرمنوتیک در غرب […]

ادامه مطلب

آثار و نتایج هرمنوتیک

هرمنوتیک که نتیجۀ نسبی گرایی و زاییدۀ مکتب سوفسطایی است، دارای پیامدهای متعددی است که برخی از آنها بیان می گردد: ۱٫ امکان قرائت های مختلف و عدم وجود معیار برای تشخیص برتری یک تفسیر بر تفسیر دیگر. ۲٫ اعتبار بخشیدن به تمام فرقه های انحرافی، به دلیل این که تمام فرقه ها مدعی برتری […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی هرمنوتیک

“هرمنوتیک” در اصل مشتق از نام “هرمس” خداى یونان باستان است. هرمس، الهۀ مرزها و واسطۀ بین خدایان و مردمان، خالق سخن و تفسیر کنندۀ خواسته‏هاى خدایان براى مردمان بوده است. به همین مناسبت، هرمنوتیک، در لغت به معناى “وابسته به تفسیر” است[۱] و در اصطلاح شامل مجموعه بحث‏هایى است که در بارۀ “تفسیر متن” […]

ادامه مطلب