دایره المعارف اسلام پدیا » هرمنوتیک و اسلام
منوی اصلی

عوامل ورود هرمنوتیک به جهان اسلام

از آن جا که متون مقدس دینى در ساختن و پرداختن فرهنگ مسلمانان، و در تدوین علوم مختلف اسلامى، مهم ترین نقش را بر عهده دارند (یا باید داشته باشند)، مى‏توان گفت: نظریه ‏پردازى‏ها و بحث‏هاى روش شناسانه در راستاى فهم، تفسیر و برداشت از متون، از سرنوشت‏ سازترین بحث‏هاى کلامى به شمار مى‏آید. به […]

ادامه مطلب