دایره المعارف اسلام پدیا » هدیه شوهر
منوی اصلی

بخشیدن هدیه شوهر به دیگران

اگر شوهر مالی را به همسر خود بخشیده باشد، به ملکیت زن در آمده و شرعاً مالک آن خواهد بود.[۱] و مکروه است که مرد یا زن هدیه ای که به یک­دیگر می دهند را پس بگیرند،[۲] و اگر در موقع بخشیدن هیچ گونه قید و شرطی مانند عدم واگذاری به غیر یا … قرار […]

ادامه مطلب