searchicon
هدیه دادن قرآن

هدیه دادن قرآن

احکام قرآن
ثواب قرائت سوره های قرآن قرائت و تلاوت تمام سوره های قرآن آثار دنیوی و اخروی بی شماری دارد و برای هر کدام از سوره های قرآن فضائل زیادی بیان شده است. البته به این نکته باید توجه داشت که قرآن برنامه زندگی و کتاب… اطلاعات بیشتر
هدیه دادن قرآن به غیر مسلمان
قبل از بیان دیدگاه مراجع عظام در این خصوص، توجه به نکاتی لازم به نظر می رسد: 1. در صورت هتک و یا علم به نجس کردن (و نه احتمال) قرآن توسط کفار، هیچ یک از مراجع دادن قرآن را به آنان جایز نمی دانند.… اطلاعات بیشتر