دایره المعارف اسلام پدیا » هجرت به دستور امام هادى
منوی اصلی

فلسفۀ هجرت عبدالعظیم حسنی به شهر رى

با توجه به شرائط نامناسب شهرهاى اسلامى در حجاز و تحت تعقیب بودن دوستان و وابستگان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از سوى حاکمان ظالم، حضرت عبدالعظیم حسنى (ع) به شهر رى هجرت نمود. باید دید در این شهر چه خصوصیت و جاذبه اى وجود داشته و چرا آن حضرت به یکى دیگر […]

ادامه مطلب