searchicon
نیاز

نیاز

دعا
مفهوم دعا 1. دعا در لغت: “دعا” به معناى خواندن و حاجت خواستن و استمداد است، و گاهى مطلق خواندن از آن منظور است.[1] 2. دعا در اصطلاح: در اصطلاح دعا عبارت است از: خواستن حاجت از خداى متعال. واژه دعا و ديگر مشتقات آن… اطلاعات بیشتر
نیاز به دعا با وجود قرآن
این نوشتار در حقیقت در صدد رفع دو ابهام است. یک. با وجود قرآن چه نیازی به اصل دعا است؟ دو. با وجود دعاهایی که در قرآن وجود دارد، چه نیازی به دعاهای غیر قرآنی است؟ در بارۀ مطلب اول باید گفت: قرآن سخن خدا… اطلاعات بیشتر
نماز
معنا و ماهیت نماز نماز در زبان فارسی معادل معنای اصطلاحی صلاة است. صلاة در لغت عرب به چند معنا از جمله آتش افروختن، دعا ، تبريک و تمجيد است.[1] و در اصطلاح ، عبادت مخصوص مسلمانان است که دارای اجزاء، اعمال، شرایط و احکام… اطلاعات بیشتر
علت وجوب نماز
خداوند متعال بی نیاز مطلق است و هیچ گونه نقص، ضعف و نیازی در وجود او راه ندارد و همۀ موجودات به او نیازمندند. از طرف دیگر خداوند رؤف و مهربان است، همۀ بندگان خود را دوست دارد و جهان و نعمت ها و زیبایی… اطلاعات بیشتر