نگاه به عورت

نگاه به نامحرم
نگاه های حرام و آلوده به گناه در آیات و روایات بسیاری به مردان و زنان مؤمن پیرامون نگاه به نامحرم سفارش شده است. خداوند در قرآن کریم در باره نگاه به نامحرم فرموده است: «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»[1]، به مؤمنان بگو: چشم های… اطلاعات بیشتر
نگاه کردن به آلت تناسلی زن و مرد
این موضوع باید هم از جهت حکم فقهی و هم از نظر آثار و مجازات های این نگاه ها مورد بحث قرار گیرد : الف: از نظر حکم فقهی: آلت تناسلی و مخرج غائط  اصطلاحاً “عورت” گفته می شود. امام خمینی (ره) در بیان مراد… اطلاعات بیشتر