دایره المعارف اسلام پدیا » نوزده
منوی اصلی

اسرار قرآن

نوزده حرفی بودن بسم الله الرحمن الرحیم معنای حروف مقطعه قرآن “بسمله” در سوره توبه نوزده حرفی بودن بسم الله الرحمن الرحیم در کتاب های تفسیری دو روایت وجود دارد که به نوعی ناظر به این موضوع است. براین اساس، نخست دو روایت یاد شده را ترجمه کرده و منابع آن را می کنیم، سپس […]

ادامه مطلب

نوزده حرفی بودن بسم الله الرحمن الرحیم

در کتاب های تفسیری دو روایت وجود دارد که به نوعی ناظر به این موضوع است. براین اساس، نخست دو روایت یاد شده را ترجمه کرده و منابع آن را می کنیم، سپس به تحلیل محتوا و سند آن می پردازیم. قبل از بیان روایات نیز لازم است بدانیم که به تصریح آیه ای از […]

ادامه مطلب