نهضت محمد نفس زکیه و آثار آن

آثار و پیامدهای قیام محمد بن عبدالله (نفس زکیه)
قیام محمد نفس زکیه آثار و نتایج متعددی به‌دنبال داشت که در این مقال مختصر به برخی از آن‌ها اشاره می شود. رشد مرثیه‌سرایی در ادب شیعه. شعر، آیینه تمام‌نمای اوضاع سیاسی و اجتماعی هر جامعه و بازگوکننده مسائل و حوادثی است که در یک… اطلاعات بیشتر