دایره المعارف اسلام پدیا » نماز مستحب در کعبه
منوی اصلی

خواندن نماز مستحبی در کعبه

مطابق روایات، کسی که برای اولین بار به حج مشرف شده و در اصطلاح به او «صروره» گفته می­شود، ورودش به داخل کعبه مستحب است و اگر داخل شد بهتر است، چند رکعت نماز مستحبی بخواند. مرحوم حر عاملی در وسائل الشیعه در این مورد بابی را منعقد کرده و روایاتی نقل نموده است که […]

ادامه مطلب