نفس

راه های نفوذ شیطان در انسان
نفس انسان جنبه های مختلف دارد. جنبه‏ روحانى كه از آن به روح يا نفس مطمئنه تعبير مى‏شود و جنبه اهريمنى كه از آن به نفس اماره يا هواهاى نفسانى، تعبیر مى‏شود. شيطان براى حكم راندن به آدمى، ناگزير از مجراى نفس امارۀ او،[1] استفاده… اطلاعات بیشتر
مرگ و تأخير آن
مى‏توان گفت كه در آيات و روايات با دوگونه اجل آشنا مى‏شويم: اجل معلق و اجل حتمى كه با اسامى ديگرى هم در نصوص دينى از آنان ياد شده است. قرآن مى‏فرمايد: “… قضى اجلاً و اجلٌ مسمى عنده”[1]؛ … سپس مدتى مقرر داشت و… اطلاعات بیشتر
بقاى نفس بعد از موت بدن
به طور اختصار به چند دليلِ بقاى نفس اشاره مى‏شود: 1. اگر موجودى سير صعودى كرد و از طبيعت خارج شد، ديگر فنا و زوال بر او عارض نمى‏شود. ماده تا نهايت درجه امكان صعود، سير مى‏كند و پس از آن، صورت كه همان نفس… اطلاعات بیشتر
دلايل تجرد نفس و روح
در این جا بهتر است برای روشن شدن موضوع به مقدمه آن بپردازیم . انسان داراى دو نوع ادراك است: 1- ادراكى كه نيازمند به اندام هاى حسى مانند حجم و رنگ اجسام است. 2- ادراكى كه نيازى به اندام هاى حسى ندارد مثل حالات… اطلاعات بیشتر
معنا و حقیقت مرگ
در متون اسلامى، تعبيرات مختلفى پيرامون مرگ و واقعيت آن به كار رفته است كه هر يك گوياى جهتى از حقيقت مرگ است. اما قبل از بررسى قرآن و روايات، به عنوان پيش درآمد، به بيان سخنان برخی از فلاسفه مى‏پردازيم. بوعلى سينا مى‏گويد: مرگ… اطلاعات بیشتر
روح
چیستی روح یکی از مباحث مهم و اساسی در ادیان و در فلسفه و عرفان، شناخت و چیستی روح در بُعد انسانی و جهانی آن است. واژۀ «روح» در كتاب های فلسفی و عرفانی كاربرد متعددی دارد.[1] بعضی از کاربردهای روح بدین قرار است: 1.… اطلاعات بیشتر
رابطۀ روح و بدن
تبیین رابطه نفس و بدن از مسائل مهمی است که هنوز از مشکل ترین مباحث فلسفی نفس است. توضيح اين كه؛ دو مطلب نزد همۀ انديشمندان بديهي و روشن است: 1. در وجود انسان دو نوع ويژگي مشاهده مي شود كه بسيار متفاوت اند؛ نوع… اطلاعات بیشتر
اقسام روح در انسان
اقسام روح در انسان، گاهی از منظر فلسفی مطرح می شود و گاهی از منظر عرفانی و گاهی از منظر اخلاقی. از منظر فلسفی؛ حکیمان بر این باورند که انسان از سه روح یا نفس؛ نباتی، حیوانی و انسانی، تشکیل یافته است که اگر روح… اطلاعات بیشتر
عرفان
نگاهی به معنای عرفان و برخی از اصطلاحات عرفانی واژه “عرفان”‏ در لغت‏ به معناى شناختن است، ولى در اصطلاح، به شناخت ويژه‏اى اختصاص يافته كه از راه شهود درونى و دريافت ‏باطنى حاصل مى‏گردد، و از آن جا كه چنان كشف و شهودهايى معمولاً… اطلاعات بیشتر
رابطه ی عرفان و شناخت نفس
بیان شد که عرفان به دو شاخه نظری و عملی تقسیم می شود. مباحث هر دو شاخه با شناخت نفس ارتباط تنگاتنگ دارند. در عرفان نظری عارف به تفسیر هستی می پردازد ؛ درباره خدا و جهان  و انسان بحث و تصور خود را از… اطلاعات بیشتر