دایره المعارف اسلام پدیا » نفس نباتی
منوی اصلی

نفس انسان

انسان دارای نفوس متعدد می باشد که از جمله آنها نفس نباتی، حیوانی و انسانی است. الف. نفس نباتی: حکیمان نفس نباتی را به کمال اول جسم طبیعی آلی که دارای تغذیه، رشد و تولید مثل است تعریف نموده اند[۱] و حداقل نشانۀ نفس نباتی را تغذیه می دانند.[۲] ب. نفس حیوانی: نفس حیوانی را […]

ادامه مطلب

روح

چیستی روح اقسام روح در انسان روح در قرآن دمیده شدن روح خدا در انسان رابطۀ روح و بدن تعلّق روح به جنین فعالیت روح در خواب و بی هوشی آگاهی روح پس از مرگ سرانجام روح پس از مرگ چیستی روح یکی از مباحث مهم و اساسی در ادیان و در فلسفه و عرفان، […]

ادامه مطلب

تعلّق روح به جنین

بدون تردید روح جوهرى غیر مادى (مجرد) است. در آیۀ مبارکۀ: “وَ یسْئلُونَکَ عَن‌ِ الرُّوح‌ِ قُل‌ِ الرُّوح‌ُ مِن‌ْ أَمْرِ رَبِّی[۱]؛و دربارۀ روح از تو می‌پرسند. بگو: روح از سنخ فرمان پروردگار من است). روح را به امر خدا نسبت داده است . شهید مطهری می گوید: چون روح امر بسیطی است و جزء ندارد تعریف […]

ادامه مطلب