دایره المعارف اسلام پدیا » نظریه مثل و ممثول
منوی اصلی

اسماعیلیه و باطنی‌گری

یکى از اساسى‌ترین ویژگى‌هاى اسماعیلیه تأکید فراوان آنها بر باطن دین است، به نحوى که یکى از معروف ترین نام‌هاى آنها «باطنیه» است و اکثر مخالفانِ آنها، با این نام به ردّ آنها پرداخته‌اند. غزالى در «فضایح الباطنیّه»، محمد بن حسن دیلمى در «قواعد عقاید آل محمد فى الرّد على الباطنیّه»، علوجى در «الباطنیّه و […]

ادامه مطلب