دایره المعارف اسلام پدیا » نظریه غایت گرایانه
منوی اصلی

سعادت در اخلاق هنجاری

ابتدا باید متذکر شد که مکاتب اخلاق هنجاری در دو دسته کلی جای گرفته‌اند: نظریه‌های غایت گرایانه و نظریه‌های وظیفه گرایانه.[۱] کانت از جمله وظیفه گرایان اخلاقی است و عملی را به لحاظ اخلاقی ارزشمند می‌داند که فقط و فقط به نیت انجام وظیفه قانونی انجام گرفته باشد.[۲] در مقابل غایت گرایان اخلاقی، امری را […]

ادامه مطلب