دایره المعارف اسلام پدیا » نظام سیاسی
منوی اصلی

سیاست

مفهوم سیاست علم سیاست اندیشه سیاسی و مبانی آن مهم ترین مبانی اندیشه‏ های سیاسی تشکیل حکومت و ارتباط دین و سیاست تاریخ علم سیاست فلسفه و سیاست فلسفه سیاسی فلسفه سیاسی امام خمینی (ره) فیلسوفان و سیاست سیاست و قدرت از نگاه فلاسفه فیلسوفان و مدل های سیاست نسبت فیلسوفان با قدرت سیاسی (حکومت […]

ادامه مطلب

نظام های سیاسی از نگاه فارابی

فارابی بر اساس غایت و هدف نظام سیاسی، نظام های سیاسی را به دو نوع تقسیم می کند: ۱٫ نظام سیاسی فاضله ۲٫ نظام سیاسی غیر فاضله. غایت قدرت در نظام سیاسی فاضله، سعادت حقیقی است و در نظام سیاسی غیر فاضله سعادت ظنّی و پنداری.[۱] از نظر فارابی، حکومت دولت فاضله، حکومتی است که […]

ادامه مطلب