دایره المعارف اسلام پدیا » نظام سیاسی فاضله
منوی اصلی

نظام های سیاسی از نگاه فارابی

فارابی بر اساس غایت و هدف نظام سیاسی، نظام های سیاسی را به دو نوع تقسیم می کند: ۱٫ نظام سیاسی فاضله ۲٫ نظام سیاسی غیر فاضله. غایت قدرت در نظام سیاسی فاضله، سعادت حقیقی است و در نظام سیاسی غیر فاضله سعادت ظنّی و پنداری.[۱] از نظر فارابی، حکومت دولت فاضله، حکومتی است که […]

ادامه مطلب

مدینه فاسده فارابی

فارابی پس از آن که به ذکر ویژگی های نظام سیاسی فاضله می پردازد، در مقابل به تبیین ویژگی های «مدینه فاسده» نیز می پردازد. وی در فلسفه سیاسی خود قایل به چهار مدینه فاسده است: اول. مدینه جاهله: مدینه ای است که مردمش نه سعادت را می شناسند و نه سعادت به نظرشان خطور […]

ادامه مطلب