نشست علمی حجج اسلام فیّاض و پارسانیا با آیة اللَّه سیّدان

نشست علمی آیة اللَّه سیّدان با حجج اسلام فیّاض و پارسانیا (نشست هفتم)
تسلّط اصحاب تفكیک بر فلسفه و مسائل آن سیّدان: همان طور كه فرمودند: خیلى از مباحث از عنوان بحث خارج شد و عنوان این بود كه «نسبت بین عقل و وحى از دیدگاه مكتب تفكیک و فلسفه چیست؟». آن مقدار كه بنده در جریان هستم… اطلاعات بیشتر
نشست علمی آیة اللَّه سیّدان با حجج اسلام فیّاض و پارسانیا (نشست ششم)
شیوه مکتب تفکیک ایزد پناه:[1] بسم اللَّه الرحمن الرحیم. با اجازه اساتید معظم و فضلاى حاضر در مجلس، بنده وقت شریف مجلس و اساتید را زیاد نمى‏گیرم فقط نکته‏اى را با توجه به بحث بسیار مهم مکتب تفکیک یادآور مى‏شوم که اگر فراغت و فرصتى… اطلاعات بیشتر
نشست علمی آیة اللَّه سیّدان با حجج اسلام فیّاض و پارسانیا (نشست پنجم)
سیّدان: یعنى همان نكته‏اى كه بنده گفتم؟ پارسانیا: بله و خواستم بگویم كه بحث از این جهت به نتیجه رسید و این همان چیزى است كه در تاریخ فلسفه اسلامى هم مورد توجه بوده است. جناب استاد بزرگوار حاج آقاى سیّدان در قسمت اول سخن… اطلاعات بیشتر
نشست علمی آیة اللَّه سیّدان با حجج اسلام فیّاض و پارسانیا (نشست چهارم)
اختلاف فلسفه دلیل بر عدم قطعیت ادله سیدان: … عرض بنده این است که اولاً اگر چنانچه کسى وحى را قبول کرده و در این وحى تدبر کند، چنان مسائل را به وضوح و صراحت در بسیارى از آنچه مورد صحبت است، مى‏فهمد که آن… اطلاعات بیشتر
نشست علمی آیة اللَّه سیّدان با حجج اسلام فیّاض و پارسانیا (نشست سوم)
سیّدان: آنجا كه فرمودید، مفهوم وحى و عقل یكى است، بنده نگفتم كه مفهوم آن دو یكى است، مفهوم دو تا است. اینها دو چیز هستند، اما با هم تطابق دارند. سبحانى: عرض كردم كه عقل و وحى از دیدگاه فلسفه چه معنایى مى‏دهد و… اطلاعات بیشتر
نشست علمی آیة اللَّه سیّدان با حجج اسلام فیّاض و پارسانیا (نشست دوم)
سیدان: … فلسفه حرکت فکرى و عقلانى است و از مسائل بدیهى به مسائل نظرى و غیر ضرورى رسیدن و با تفکر و تعقل در مسائل وارد شدن است. اصل فلسفه آزادتر از این است که قیدى داشته باشد، بر اساس تفکر حرکت کردن، نه… اطلاعات بیشتر
نشست علمی آیة اللَّه سیّدان با حجج اسلام فیّاض و پارسانیا (نشست اوّل)
سبحانى: … از حاج آقاى سیّدان دعوت مى‏کنم که دیدگاه خود را مطرح کنند تا ان شاء اللَّه این دیدگاه بتواند زمینه بحث جدّى و جذابى را در جلسه رقم بزند.   سیّدان: … مطلبى که عنوان این جلسه هست که باید بررسى شود، نسبت… اطلاعات بیشتر
نشست علمی آیة اللَّه سیّدان با حجج اسلام فیّاض و پارسانیا
آنچه در پیش رو دارید متن تنظیم شده از اولین نشست در مورد نسبت عقل و وحى از منظر فلسفه و مكتب تفكیک مى‏باشد كه با حضور اصحاب اندیشه در مورخ بیستم اسفند ماه سال یک‌هزار و سی‌صد و هشتاد و سه بنابر دعوت دفتر… اطلاعات بیشتر