دایره المعارف اسلام پدیا » نسل موسی مبرقع
منوی اصلی

نسل و ذریۀ امام زاده موسی مبرقع

موسی مبرقع دارای دو فرزند به نام های محمد و احمد بود.[۱]به فرزندان وی رضویون می گویند.[۲] نسل موسی مبرقع اکنون در قم و شهرری و برخی از شهرهای دیگر حضور دارند.[۳] [۱]. أمین عاملی، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۹۵، دارالتعارف، بی چا، بیروت، ۱۴۰۶هـ ق. [۲]. ر.ک:کتاب عمده الطالب [۳]. رجایی، سید […]

ادامه مطلب