دایره المعارف اسلام پدیا » نسب عثمان بن سعید
منوی اصلی

نسب و خاندان عثمان بن سعید عمری

در برخی از منابع آمده است که عثمان بن سعید عمری از تیره عرب بنى اسد و جدش عمرو بوده است؛ به همین دلیل وی را عمری می‌گویند. ابو نصر هبهاللَّه بن احمد کاتب؛ فرزند دختر محمد بن عثمان گفته است: وى اصلا اسدى است، ولى او را به جدش منسوب داشتند و بدین نام […]

ادامه مطلب