دایره المعارف اسلام پدیا » نزول دفعی
منوی اصلی

نزول قرآن

معنای نزول مراتب نزول قرآن و جایگاه الفاظ در وحی الاهی زمان نزول قرآن علت نزول تدریجی قرآن نزول قرآن به زبان عربی جایگاه شأن نزول در تفسیر قرآن سال اتمام نزول قرآن آخرین آیۀ قرآن عدم امکان اضافه شدن وحی شبهه انتساب قرآن به سلمان فارسی معنای نزول اصل نزول به معناى فرود آمدن […]

ادامه مطلب

زمان نزول قرآن

درباره نزول دفعى قرآن همین قدر مى‏دانیم که در شب قدر بوده است[۱] واز آن جا که قرآن مى‏فرماید:[۲] ماه رمضان ماهى است که قرآن در آن نازل شده، پس شب قدر هم در ماه رمضان مى‏باشد. و اما این که شب قدر کدام شب از شب هاى ماه رمضان مى‏باشد، دقیقاً معلوم نیست و […]

ادامه مطلب