دایره المعارف اسلام پدیا » نزدیکی با همسر
منوی اصلی

نزدیکی در حضور شیر خوار

نزدیکی با همسر در صورتی که کودک شیر خواره یا غیر ممیز داخل همان اتاق، خواب باشد اشکالی ندارد، اما اگر کودک بیدار است نزدیکی در حضور او مکروه است و در روایات وارد شده است که:” اگر زن و شوهری در حضور کودک بیدار با هم نزدیکی کنند این کار باعث می شود که […]

ادامه مطلب

نزدیکی با کاندوم در حال حیض

مرد نباید در ایام حیض در فرج زن جماع نماید و کاندوم یا هر پوشش دیگر، به صرف قرار گرفتن بر روی آلت نمی تواند تغییری در حکم ایجاد کند؛ زیرا اصل مسئله حرمت دخول در ایام حیض است و کاندوم نمی تواند مانع دخول باشد، بلکه صرفاً پوششی برای رعایت بهداشت و پیش گیری […]

ادامه مطلب

مفهوم آمیزش

آمیزش در لغت به معنای آمیختگی و همنیشنی و معاشرت[۱] و در اصطلاح نزدیکى و مجامعت انسانى با انسان دیگر (مرد یا زن، در قبل یا دبر) یا با حیوان است. از آن با عناوینى مانند جماع، مواقعه، وطى، دخول، ایلاج، اتیان و مباشرت یاد شده است.[۲] [۱] معین، محمد، فرهنگ نامه معین، واژۀ آمیزش. […]

ادامه مطلب