دایره المعارف اسلام پدیا » نرم افزار
منوی اصلی

سرقت اینترنتی

با توجه به تحریم ایران از طرف سایر کشورها و اثرات منفی سرقت در میان سایر ملت ها این سؤال مطرح می شود که آیا جایز است از طریق اینترنت از سایت های دشمن جنس اینترنتی یا نرم افزار سرقت کنیم یا نه؟ این سؤال از سوی چند تن از مراجع پاسخ داده شده است […]

ادامه مطلب