searchicon
نجاست

نجاست

شیر آب و کف دست شویی
شیر آب و كف دست شویی تا زمانی كه یقین به نجاست آنها  پیدا نشد پاك هستند و هیچ شك و تردیدی در این حكم نیست، ولی اگر از طریق یکی از راه های اثبات نجاست، برای ما یقین به نجاست چیزی حاصل شد، باید… اطلاعات بیشتر
بخار برخاسته از نجاست
بخار برخاسته از نجاست، مانند بخار بول غیر از بول است و بخار آب متنجس غیر از آب متنجس است و ماهیت آن تغییر کرده است، بنابر این، بخار بول و آب متنجس پاک است.[1] [1]. نک: خویی، ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، ج 4، ص… اطلاعات بیشتر
درمان وسواس در نجاست و پاکی
در بارۀ چگونگی رهایی و نجات از وسواس در نجاست و پاکی در ابتدا نکته­ای به صورت عمومی مطرح می شود، بعد به مسئلۀ درمان آن پرداخته می شود. پاک کردن اشیاء نجس: فقها می فرمایند کسانی که در شست­وشو وسواسی دارند باید به حدی… اطلاعات بیشتر
نماز و روزه با علم به نجاست منزل و وسایل آن
برای روشن شدن موضوع مورد بحث، این مسئله را در قالب پرسش و پاسخ از دفاتر مراجع عظام تقلید، پی می گیریم: س): می دانم که در گذشته تمام خانه و وسایل آن نجس شده است، آیا نماز و روزه هایم اشکال دارد؟ پاسخ های… اطلاعات بیشتر
نجاست اهل کتاب
فقهای شیعه در بارۀ نجاست کفار تقریباً اتفاق نظر دارند[1]؛ اما نسبت به اهل کتاب (مسیحیان و یهودیان و …) بعضی از فقها آنان را پاک می دانند و می گویند: محکوم به طهارت ذاتی اند؛ یعنی در صورتی که بدانیم او با نجاسات، تماس… اطلاعات بیشتر
نجاست كفار
واژه «کفر»، از نظر لغت شناسان عرب یک معنای کلی دارد و آن «پوشاندن» است. معانی دیگر این واژه، مصداق هائی از همین معنای کلی هستند؛ از قبیل: الف: کفر در برابر ایمان که به معنای پوشاندن و انکار حقایقی از قبیل خدا، قیامت، نبوت… اطلاعات بیشتر
ادله اثبات نجاست سگ
سگی که در خشکی زندگی می کند، مو، استخوان، پنجه و ناخن و حتی رطوبت های آن نجس است.[1]  اما دربارۀ نجس بودن سگ روایاتی که از امامان (ع) به دست ما رسیده دو گونه است. روایاتی که در آنها واژۀ نجس به صراحت آمده… اطلاعات بیشتر
علت نجاست سگ
بنابر عقیدۀ شیعه، احکام شرع، تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اگر مصالح و مفاسد نبود، نه امری بود و نه نهیی و نه حکم به نجاست و طهارت.[1] پس هر جا دیدیم از طرف شارع مقدّس عملی واجب گردیده می فهمیم در آن عمل… اطلاعات بیشتر
نجس نبودن سنجاب
حیوانات حرام گوشت دو گروه هستند. 1. حیواناتی که ذاتاً نجس هستند و به هیچ وجه (تا زمانی که جسمشان باقی است و تبدیل به چیز دیگری نشدند) پاک نمی شوند که به آنها نجس العین گفته می شود. در میان حیوانات تنها سگ و… اطلاعات بیشتر
چرم کشورهای غیر مسلمان
وسایل چرمی، نظیر روکش مبل، کیف، کفش، کمربند و به طور کلی تمام وسایل چرمی، یا اجزای دیگری از حیوانات؛ مانند استخوان، روده و… که مورد استفاده قرار می گیرد، اگر از حیوانات نجس العین؛ مثل سگ و خوک باشد قطعاً نجس است. همچنین اگر… اطلاعات بیشتر