نبوت حضرت سلیمان

نبوت حضرت سلیمان

نبوت سلیمان نبی (علیه السّلام)
قرآن کریم بعثت پیامبران (علیهم السلام) را جریانی مداوم و پیوسته در تاریخ می داند. پشتوانه ادعای آنان در پیامبری، وحی است. حضرت سلیمان (علیه السلام) نیز از این موهبت الاهی برخوردار بود. قرآن کریم آن حضرت را بزرگ شمرده و او را از بندگان… اطلاعات بیشتر