searchicon
نام مکه در قرآن

نام مکه در قرآن

نام محدوده جغرافیایی مکه
مکه، نام محدوده جغرافیایی یکی از شهرهای کشور عربستان سعودی است. این نام تنها یک‌بار در قرآن کریم آمده‌است[1] و دارای نام‌های متعدد دیگری نیز در قرآن، روایات و تاریخ هست که برخی از آنها عبارتند از: بکّه، ام القری، البلد الامین، بساسه و ام‌… اطلاعات بیشتر