نام امام باقر (ع)

نام، كنيه و لقب‏ امام محمد باقر(ع)
اسم شريف امام پنجم، حضرت «محمّد»، و كنيۀ آن جناب «ابو جعفر» است.[1] القاب پنجمین امام معصوم (ع) به شرح ذیل است: 1- الامین: امانت دارِ اسرارِ الهی. 2- الباقر به معنی شکافنده. 3- باقرالعلوم؛ به معنی شکافنده دانش؛[2] 4- الشاکر: به معنی شُکر کننده.… اطلاعات بیشتر