searchicon
نام آیت الله کوهستانی

نام آیت الله کوهستانی

نام و القاب مشهور آیت الله کوهستانی ‏
نام مرحوم آیت الله کوهستانی، «محمد» و لقبش کوهستانی بهشهری؛ به جهت انتساب ایشان به روستای کوهستان از توابع بهشهر مازندران است. هم‌چنین ایشان را «آقاجان» یا «آقاجان کوهستان» می‌خواندند؛ زیرا وی برای تعلیم، تربیت و هدایت مردم و طلاب، زحمات فراوانی کشیده و برای… اطلاعات بیشتر