searchicon
میّت

میّت

خمس اموال میت
تعلق خمس به اموال میت دارای صور مختلفی می باشد که ذکر می شود: اگر میّت منبع در آمدی داشته و از طریق آن ثروتی به دست آورده به آن خمس تعلق می گیرد و بخشی از اموال باقی مانده او که از این راه… اطلاعات بیشتر
حقوق کیفری میت
در فقه ما و قانون مجازات اسلامی حقوق کیفری میت فراموش نشده، تعرض به وی جرم محسوب شده و مجازات هایی برای آن درنظر گرفته شده است که شایسته است گذری به این جرایم و مجازات ها داشته باشیم. قابل تذکر است که توضیح کامل… اطلاعات بیشتر
حقوق میت نسبت به اموال
از آثار مرگ می‌توان به حال شدن دیون و تعیین ورّاث[1] متوفی اشاره کرد. اکثر حقوق دانان از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی مرگ را پایان بخش اهلیت تمتع و شخصیت می‌دانند و معتقدند که اهلیت تمتع با مرگ از بین می‌رود. ولی در این… اطلاعات بیشتر
حقوق معنوی میت
حفظ کرامت و احترام به بعد معنوی انسان در حقوق اسلام، از مسلمات است و روایاتی نیز هستند که اعلام می‌دارند: «احترام مؤمن از کعبه بالاتر است»[1] و «آبروی مؤمن مثل خون اوست».[2] درقانون ما (ایران) نیز حقوق مربوط به شخصیت فکری انسان مورد حمایت… اطلاعات بیشتر
حقوق جسمانی میت
حمایت اسلام از بعد جسمانی انسان از مسلمات است. چنانچه آیۀ 33 سورۀ بنی اسرائیل و قسمتی از آیۀ 32 سورۀ مائده نیز به صراحت، تحریم قتل به ناحق را، بیان نموده‌اند. این حمایت پس از مرگ نیز از بین نمی‌رود. در بحث حقوق میت… اطلاعات بیشتر
حقوق مدنی میّت
مرگ به معنای پایان و توقف فعالیت‌‌های قلب و از بین رفتن بدون بازگشت اعمال مغزی است که انسان زنده را به میت تبدیل می‌کند. پدیده‌ای که آثار حقوقی چون حال شدن دیون، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش، تعیین وراث متوفی و… را… اطلاعات بیشتر
دفن میت
درباره دفن میت احکامی وجود دارد که ما در این جا به بعضی از آنها اشاره می کنیم: 1. دفن جسد مسلمان بر هر مکلّفی واجب است، و اگر بعضى انجام دهند، از ديگران ساقط مى‏شود.[1] 2. رو به قبله قرار دادن میت در قبر:… اطلاعات بیشتر
تشییع جنازه
درباره تشییع جنازه آداب و سننی وجود دارد که به آنها اشاره می شود: در کتاب سنن النبی، روایاتی در این باره نقل شده است؛ به عنوان نمونه حدیثی از کتاب «كافى» با ذكر سند، از جابر، از حضرت باقر (ع) روایت شده كه آن… اطلاعات بیشتر
کفن میت
کفن میت دارای دو دسته اجزاء است: اجزاء واجب و اجزاء مستحب. اجزاء واجب عبارتند از لنگ، پیراهن و سرتاسری. اجزاء مستحب عبارتند از ران بند برای زنان و مردان، مقنعه و سینه بند برای زنان و عمامه برای مردان. یکی از مستحبات کفن میت… اطلاعات بیشتر
غسل میّت
درباره غسل میّت، احکام و آداب و پاداش هایی وارد شده که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود: واجب است ميّت را سه غسل بدهند. اول: به آبى كه با سدر مخلوط باشد. دوم: به آبى كه با كافور مخلوط باشد. سوم:… اطلاعات بیشتر