میرزا مهدی اصفهانی بنیانگذار مکتب تفکیک

میرزا مهدی اصفهانی احیاگر مکتب معارفی حوزه خراسان
مرحوم میرزا مهدی اصفهانی پس از آن‌که سالیان بسیار سرگرم فراگیری مبانی فلسفی و عرفانی بود و احاطه کامل به این مبانی پیدا نمود، دلش آرام نگرفت و متوجه شد که نتیجه تعالیمی که از فلاسفه و عرفا یاد گرفته با تعالیم قرآن و عترت… اطلاعات بیشتر