دایره المعارف اسلام پدیا » میراث
منوی اصلی

عبدالله بن سبأ

چکیده مقاله عبدالله بن سبأ زندگی نامه عبدالله بن سبأ نسب و خاندان عبدالله بن سبأ ‏ ویژگی ‌های شخصیتی عبدالله بن سبأ اخلاق و صفات عبدالله بن سبأ عبدالله بن سبأ در روایات عبدالله بن سبأ در روایات شیعه عبدالله بن سبأ در روایات اهل سنت عبدالله بن سبأ افسانه یا واقعیت عبدالله بن […]

ادامه مطلب

ارث زن از عرصه (زمین)

زن از عرصه (زمین) ارث نمی برد،[۱] اما عده ای از فقها قائل اند که زن از قیمت عرصه (غیر منقولات) ارث می برد.[۲] در این مورد تفاوتی نیست که زوجه داراى فرزند از شوهرش باشد یا نباشد، مال ارث خواه زمین خانه، مغازه، زمین باغ یا مزرعه باشد.[۳] امروزه این فتوا در محاکم قضایی […]

ادامه مطلب

ارث

تقدم وصیت بر ارث محدودۀ نفوذ وصیت در ارث محروم کردن از ارث مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد ارث نوه از پدر بزرگ با فوت پدر پیش از او تقسیم ارث بین پدر و فرزندان بعد از مردن مادر بیشتر شدن سهام ارث از دارایی میت رسیدن ارث (از قصاص و […]

ادامه مطلب

ارث بردن زن از عرصه (زمین)

در این مورد بین فقهاء اختلاف است[۱]، عده ای قائل اند که زن از عرصه (زمین) ارث نمی برد، اما نظر آیت الله خامنه ای این است که زن اگر چه از اصل زمین ارث نمی برد، ولی از قیمت آن ارث می برد. در این زمینه سؤال همراه با جواب آن از دفتر معظم […]

ادامه مطلب

محروم کردن از ارث

باید توجه داشت که بحث میراث یکی از پیچیده ترین مباحث فقه اسلام است. در قرآن و روایات قوانین و دستورات مهمی برای تقسیم ارث بیان شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. تمام فرض های ارث را به طور کامل می توان در سؤال ۳۲۵۴ (سایت اسلام کوئست: ۳۹۴۳) دید. از نظر اسلام، […]

ادامه مطلب