میراث نوح

میراث حضرت نوح (علیه السلام)
از جمله میراث حضرت نوح (علیه السلام) می توان به شریعت و کشتی ایشان اشاره کرد: الف. کتاب و شریعت حضرت نوح (علیه السلام): از آیات قرآن کریم استفاده می­شود که محتوای شریعت و دین نوح، دعوت مردم به توحید و تسلیم در برابر خداوند،،… اطلاعات بیشتر