دایره المعارف اسلام پدیا » مکتب تفکیک و فلسفه و عرفان
منوی اصلی

دیدگاه مکتب تفکیک پیرامون فلسفه و عرفان

برخی به دلیل عدم آگاهی با مکتب تفکیک بر این باور هستند که این مکتب ضد فلسفه است ، ولی این‌گونه نیست، مکتب تفکیک ضد فلسفه نیست، بلکه ضد تأویل است و معتقد است که تفکیک میان فلسفه و عرفان و قرآن یک ضرورت علمی است. پس این مکتب هرگز نمی‌گوید، فلسفه خوانده نشود و […]

ادامه مطلب