دایره المعارف اسلام پدیا » مکان مقدس
منوی اصلی

تأثیر دفن در مکان های مقدس

آموزه های اسلامی، تفاوت در جایگاه دفن و برتری برخی جایگاه ها را بر برخی دیگر تأیید می کند که به چند نمونه آن اشاره می کنیم: ۱٫ دفن انسان ها حتی برخی گناهکاران در کنار مکه می تواند موجب امنیت آنها در روز قیامت باشد.[۱] ۲٫ امام صادق (ع) می فرماید: پروردگار به حضرت […]

ادامه مطلب