searchicon
مکاتب فقهی اهل سنت

مکاتب فقهی اهل سنت

مذاهب فقهی اهل سنت
از میان مذاهب گوناگون اهل سنت، چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی در طول تاریخ بیش از همه اهمیت یافته و در حال حاضر نیز اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت و جماعت، پیرو همین مذاهب چهارگانه هستند. از دیگر مذاهب فقهی اهل سنت… اطلاعات بیشتر