موسی مبرقع

موسی مبرقع
موسی مبرقع فرزند امام جواد (علیه السلام) و سمانه مغربیه بود كه از جانب پدر و مادر با امام دهم برادر می باشد. کنیه او ابوجعفر و ابوحمد نقل شده است. تاریخ ولادت او معلوم نيست. او در كوفه زندگی می كرد و سپس به… اطلاعات بیشتر
امام زاده موسی مبرقع
زندگی نامۀ امامزاده موسی مبرقع  موسی مبرقع فرزند امام جواد (ع) و سمانه مغربیه بود كه از جانب پدر و مادر با امام دهم برادر می باشد. کنیه او ابوجعفر و ابوحمد نقل شده است. تاریخ ولادت او معلوم نيست. او در كوفه زندگی می… اطلاعات بیشتر
دلیل نامگذاری مبرقع
امام زاده مبرقع در ابتداء سکونت در قم دائماً روی صورت خود بُرْقِع (روپوش) می‌انداختند تا چهرۀ ایشان شناخته نشود و به همین جهت، بزرگان عرب قم در ابتدا ایشان را نشناختند و به او نامه نوشتند كه باید از قم برود.[1]برخی نیز نوشته‌اند كه… اطلاعات بیشتر
زندگی نامۀ امامزاده موسی مبرقع
 موسی مبرقع فرزند امام جواد (ع) و سمانه مغربیه بود كه از جانب پدر و مادر با امام دهم برادر می باشد. کنیه او ابوجعفر و ابوحمد نقل شده است. تاریخ ولادت او معلوم نيست. او در كوفه زندگی می كرد و سپس به قم… اطلاعات بیشتر