دایره المعارف اسلام پدیا » مواد مخدر
منوی اصلی

مواد مخدر

مواد مخدر وانواع آ ن عوامل موثر اعتیاد عوامل داخلی اعتیاد عوامل فردی اعتیاد عوامل اجتماعی اعتیاد عوامل خارجی اعتیاد قاچاق مواد مخدر مواد مخدر در قرآن فقه و مواد مخدر روزه داری واعتیاد فلسفۀ حرمت مواد مخدر پیامدهای اعتیاد پیامدهای فردی اعتیاد انزوا پیامد اعتیاد طرد از اجتماع پیامد اعتیاد پیامدهای اجتماعی اعتیاد راه […]

ادامه مطلب

فلسفۀ حرمت مواد مخدر

اسلام از خوردن و آشامیدن و استعمال چیزهایی که برای سلامتی انسان ضرر داشته باشد منع کرده است و هر چه ضرر بیشتر باشد منع از علت و سبب آن نیز شدیدتر است، تا جایی که به درجه حرمت می رسد. پیداست که معیار در حرام بودن، داشتن ضرر است و این که این ضرر […]

ادامه مطلب

فقه و مواد مخدر

در مورد خوردن، آشامیدن و استعمال چیزهایی که برای سلامتی انسان ضرر دارد، حضرت امام خمینی (ره) می فرماید: استفاده از موادّ مخدّر مطلقاً حرام است؛ خواه به صورت تزریق یا دود کردن یا خوردن و یا به هر طریق دیگرى بوده باشد و همچنین تولید، خرید و فروش و هر گونه کمک به انتشار […]

ادامه مطلب

مواد مخدر در قرآن

در صورتی که موضوعی در زمان شارع وجود داشته یا احیاناً مورد پرسش مردم بوده، به نحو خاص حکم آن بیان شده است و در مواردی که موضوعی وجود نداشته، حکم آن به صورت کلی بیان گردیده است. مثلاً از میان مسکرات، به حکم شراب انگور(خمر) و یا شراب خرما (نبیذ) که در آن زمان […]

ادامه مطلب

مواد مخدر وانواع آ ن

مخدر عبارت است از: سست کننده ، آنچه که باعث رخوت و خواب و سستی اعصاب می شود، دارای ویژگی تخدیرکننده.[۱] مواد مخدر به تمامی ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود؛ مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی . [۱] . معین ،محمّد، فرهنگ […]

ادامه مطلب