searchicon
مهر

مهر

حد ارتفاع مهر و محل سجده
محل سجده نمازگزار نبايد از محل زانوهايش بیش از چهار انگشت بسته پائین تر یا بلندتر باشد…[1]. بنابراین، اگر مثلاً از دو مهر استفاده می کنیم، در صورتی که ارتفاع دو مهر روی هم بیش از چهار انگشت بسته نباشد می توان بر آن سجده… اطلاعات بیشتر
سجده بر مهر و تربت
فقها و دانشمندان شیعه با پیروی از روایات ائمۀ شان (ع) می گویند: واجب است محل سجده در نماز، زمین یا چیزی که از زمین می روید یا از چیزهایی که غالباً خوردنی و پوشیدنی نیست باشد.[1] اما این که چرا شیعه مقداری از خاک… اطلاعات بیشتر
میزان مهر حضرت فاطمه (سلام الله علیها)
مهر حضرت فاطمه زهرا (س) در حقیقت بهای زره حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود که آن را به پانصد درهم و بنابر نقلی چهارصد درهم فروختند، البته قول اوّل (پانصد درهم) مشهورتر است. در این که پانصد درهم معادل چه مقدار نقره است، گرچه در بین… اطلاعات بیشتر
میزان مهر حضرت فاطمه (سلام الله علیها)
مهر حضرت فاطمه زهرا (س) در حقیقت بهای زره حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود که آن را به پانصد درهم و بنابر نقلی چهارصد درهم فروختند، البته قول اوّل (پانصد درهم) مشهورتر است. در این که پانصد درهم معادل چه مقدار نقره است، گرچه در بین… اطلاعات بیشتر
مفهوم خاتمیت
خاتم (بر وزن حاتم) به معناى چیزى است كه به وسیلۀ آن پایان داده مى‏شود[1]، و نیز به معناى چیزى آمده است كه با آن اوراق و مانند آن را مهر مى‏كنند و از آن جا كه این كار (مهر زدن) در خاتمه و پایان… اطلاعات بیشتر