من

ادبیات قرآن
اشاره به قرآن با اسم اشاره دور درباره این که چرا به جای هذا (این) از کلمه ذلک (آن) استفاده شده، جواب های متعددی داده شده است: 1. كلمه “ذلك” در اين جا به معناى “هذا” (اين) است و مورد اشاره در این جا قرآن… اطلاعات بیشتر
ضمیر مفرد و جمع برای خداوند در قرآن
علمای علم عقاید (كلام اسلامی) دلایل متعدّد عقلی بر یگانه بودن خدا آورده اند و یگانه بودن خدا بدین معنا است كه تنها او است كه مستقلا و بدون نیاز به هیچ كس و هیچ چیز، خلق می كند و روزی می دهد و هدایت… اطلاعات بیشتر