دایره المعارف اسلام پدیا » منشا خلقت
منوی اصلی

منشأ خلقت انسان در قرآن

قرآن در مورد خلقت انسان و مبدأ پیدایش آن تعبیرات گوناگونی دارد که نشان می دهد آفرینش انسان دارای مراحل متعدّدی بوده است. الف. دسته ای از آیات قرآن، مادّه نخستین انسان را “گل” معرفی می کند.[۱] ب. دسته ای دیگر می فرماید: انسان را از “آب” خلق کردیم.[۲] ج. آیات دیگر منشأ آفرینش آدمی […]

ادامه مطلب